Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Στην Alpha Plus αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη μελέτη, τη κατασκευή και το σύνολο των εργασιών του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 και ενεργειακή αναβάθμιση με επιδότηση έως 75%.

Όπως και τα προηγούμενα προγράμματα Εξοικονομώ έτσι και το Εξοικονομώ 2021 επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση για μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διαμερίσματα.

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να μπουν φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες με δικαίωμα επικαρπίας, ψιλής ή και πλήρους κυριότητας και ιδιαίτερα σε παλιές κατοικίες οι οποίες χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης.

- Το σπίτι θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα και αυτό να αποδεικνύεται με την οικοδομική άδεια ή κάποιο άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.

- Θα πρέπει να είναι κύρια κατοικία με ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση.

- Το κτίριο θα πρέπει να μην είναι κατεδαφιστέο.

- Θα πρέπει να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας και το σπίτι να ανέβει τρεις ενεργειακές κλάσεις με τις εργασίες που θα γίνουν μέσω του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021.
Η επιδότηση αφορά ένα πλήθος εργασιών:

- Συστήματα θέρμανσης (Λέβητας Πέλλετ, Λέβητας Αερίου/Υγραερίου κλπ)
- Ηλιακός Θερμοσίφωνας
- Αντικατάσταση κουφωμάτων
- Κλιματιστικά
- Θερμομόνωση τοίχων
- Θερμοϋγρομόνωση δώματος/στέγης
- Συστήματα σκίασης
- Συσκευές διαχείρισης ενέργειας Smart Home
- Αναβάθμιση φωτισμού (μόνο για πολυκατοικίες)
Επισκέφθείτε μας σε ένα από τα γραφεία της ΑlphaPlus σε Καστοριά και Θεσσαλονίκη ή τηλεφώνησε στο 24670 82322 για να ενημερωθείτε από έναν εκπρόσωπός μας για τη διαδικασία υποβολής εφόσον είστε δικαιούχος.


Αν θέλετε να βρείτε επίσημες αναλυτικές οδηγίες υποβολής αίτησης, επισκέψου το επίσημο site του υπουργείου περιβάλλοντος & ενέργειας
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι φορολογικά και έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα του σπιτιού:

- Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
- Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Φορολογίας Εισοδήµατος
- Το τελευταίο αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε1)
- Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
- Για ενοικιαζόµενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:
- Πλέον πρόσφατο αντίγραφο - Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώµατα - Ακινήτων (Ε2)

Για κατοικία που χρησιµοποιείται από συγκύριο:
- Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιµοποιεί ως κατοικία
- Αν υπάρχουν προστατευόµενα µέλη µε εισόδηµα πέραν του µηδενικού, αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε1) και Εκκαθαριστικό
- Αν ο ιδιοκτήτης είναι ταυτόχρονα προστατευόµενο µέλος πρόσφατο αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε1) και Εκκαθαριστικό των υπόχρεων φορολογικής δήλωσης
- Οικοδοµική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση πολεοδοµίας για νοµίµως υφιστάµενο κτίσµα
- Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό διάγραµµα και µελέτη θερµοµόνωσης εφόσον υπάρχουν
- Έγγραφα Κτηµατολογίου
- Συµβόλαιο ακινήτου και µεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο
- Αντίγραφο Λογαριασµού ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας
How It Works?!

It has been argued that expanding use of wind power will lead to increasing geopolitical competition over critical materials for wind turbines such as rare earth elements neodymium, praseodymium, and dysprosium. But this perspective has been criticised for failing to recognise that most wind turbines.

Why Us!

Despite these diverse developments, developments in fossil fuel systems almost entirely eliminated any wind turbine systems larger than supermicro size. In the early 1970s, however, anti-nuclear protests in Denmark spurred artisan mechanics to develop microturbines of 22 kW.

Save Your Money
Save money on utilities or increase the value of your home by installing solar
Consult & Planning
Our remote industrial solar systems are designed to reliably power our clients
Your Home Is Energy
Everyday the sun provides us with abundance of free energy by placing solar
Key Benifits
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
Latest Projects
Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data
    Preferred Contact Method

    en_USEnglish