Πρόγραμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Πρόγραμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Στην Alpha Plus αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη Μελέτη, την Κατασκευή και το Σύνολο των εργασιών του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ .

✔️ Έλεγχος/Ετοιμασία δικαιολογητικών.

✔️ Ενημέρωση για τους Όρους του Προγράμματος και τις δυνατότητες Ενεργειακών Παρεμβάσεων.

✔️ Kατ‘ οίκον επίσκεψη από Μηχανικό – Ενεργειακό Επιθεωρητή για μετρήσεις κατοικίας σας.

✔️ Έκδοση του πρώτου Ενεργειακού Πιστοποιητικού και του έντυπου πρότασης παρεμβάσεων.

✔️Άμεση ενημέρωση για τη έναρξη του προγράμματος και την επιλεξιμότητά σας.

✔️ Κατάθεση τελικού φακέλου κατά προτεραιότητα.

Εξοικονομώ 2021 και ενεργειακή αναβάθμιση με επιδότηση έως 75%. Όπως και τα προηγούμενα προγράμματα Εξοικονομώ έτσι και το Εξοικονομώ 2021 επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση για κατοικίες - σπίτια μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διαμερίσματα.

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να μπουν φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες με δικαίωμα επικαρπίας ψιλής κυριότητας και ιδιαίτερα σε παλιές κατοικίες οι οποίες χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης.

Κριτήρια ένταξης για το εξοικονομώ 2021
•Το σπίτι θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα και αυτό να αποδεικνύεται με την οικοδομική άδεια ή κάποιο άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
•Θα πρέπει να είναι κύρια κατοικία με ιδιοκατοίκηση η ενοικίαση δωρεάν.
•Το κτίριο θα πρέπει να μην είναι κατεδαφιστέο.
•Θα πρέπει να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας και το σπίτι να ανέβει τρεις ενεργειακές κλάσεις με τις εργασίες που θα γίνουν από το πρόγραμμα εξοικονομώ 2021.

Διαδικασία εξοικονομώ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόλις ανοίξει η πλατφόρμα και όσο για όσο χρονικό χρόνο ορίσει το Υπουργείο.
Κατά την διάρκεια αυτή γίνεται η διενέργεια των ηλεκτρονικών ελέγχων η καταχώρηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών η λήψη των στοιχείων από την από το ενεργειακό πιστοποιητικό και το έντυπο παρεμβάσεων.
Παράλληλα γίνεται και η αρχική δήλωση του χρηματοδοτικού σχήματος αν δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί τραπεζικός δανεισμός ή θα καλυφθούν με ίδια κεφάλαια.
Με το που θα ολοκληρωθούν οι αιτήσεις δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου και υπολογίζεται η βαθμολογία με τη μοριοδότηση που για πρώτη φορά εντάσσεται στο νέο Εξοικονομώ.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το Υπουργείο και θα δοθεί απάντηση για το πότε ο δικαιούχος ωφελούμενος μπορεί να ξεκινήσει να υλοποιεί τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού του.
Το Πρόγραμμα ''Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους'' αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που παρέχει κίνητρα (επιδότηση και άτοκο δάνειο) νέους (φυσικά πρόσωπα) για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών αλλά για καλύπτοντας για πρώτη φορά και εργασίες ανακαίνισης. Καλύπτει δαπάνες για εργασίες που έχουν στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας, και ως αποτέλεσμα τη μείωση των ενεργειακών λειτουργικών εξόδων, καθώς και εργασίες ανακαίνισης της κατοικίας που συνεπάγονται την αύξηση της αξίας της.


Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Για να ενταχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα πρέπει να πληρεί συνολικά τις εξής προϋποθέσεις:

i) Υφίσταται νόμιμα, διαθέτει οικοδομική άδεια δηλαδή η οποία ταυτίζεται με την πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Τυχόν αυθαιρεσίες πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί πριν την ένταξη στο πρόγραμμα.

ii) Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης (Ε1) του προηγούμενου έτους (2021)

iii) Κατατάσσεται ενεργειακά σε κατηγορία χαμηλότερη η ίση της Γ, όπως προκύπτει από την ενεργειακή επιθεώρηση

iv) Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

v) Ο δικαιούχος να έχει εμπράγματο δικαίωμα επί της κατοικίας και να είναι γεννηθέντες από 01/01/1984 έως και 31/12/2005


Εισοδηματικά κριτήρια

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τέσσερις (4) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

⇛ Για το σκέλος ''Ανακαινίζω'' το Ατομικό ή Οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000€.

⇛ Για το σκέλος ''Εξοικονομώ'', ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,00 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
β) τα 220 €/ τ.μ.
γ) τις 22.500 €.


⇛ Για το σκέλος ''Ανακαινίζω'', ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, με ΦΠΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:
α) τα 75 €/τ.μ.
β) τις 10.000 €.


Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

•Κουφώματα.
Αντικατάσταση παλιών εξωτερικών κουφωμάτων, ρολών και παντζουριών από αλουμίνιο, συνθετικά (pvc) ή ξύλο.

Θερμομόνωση
Αναβάθμιση θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων και δομικών στοιχείων, ταράτσας, στέγης και πιλοτής.

Θέρμανση/ Ψύξη
Εγκατάσταση νέου ή αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης καθώς και εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου.

Σύστημα παροχής ζεστού νερού
Εγκατάσταση νέου ή αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος ζεστού νερού χρήσης με ηλιακή ενέργεια.

Κλιματισμός
Εγκατάσταση νέων οικιακών κλιματιστικών μονάδων ή άλλων συστημάτων για ψύξη/θέρμανση.

Συστήματα Σκίασης
Τοποθέτηση σταθερών η κινητών συστημάτων σκίασης.


Επισκέφθείτε μας σε ένα από τα γραφεία της ΑlphaPlus σε Καστοριά και Θεσσαλονίκη ή τηλεφώνησε στο 24670 82322 για να ενημερωθείτε από έναν εκπρόσωπός μας για τη διαδικασία υποβολής εφόσον είστε δικαιούχος.


Αν θέλετε να βρείτε επίσημες αναλυτικές οδηγίες υποβολής αίτησης, επισκέψου το επίσημο site του υπουργείου περιβάλλοντος & ενέργειας
Projects
Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data
    Preferred Contact Method

    elGreek