Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά Φωτοβολταϊκά Φωτοβολταϊκά Εκμεταλλευτείτε τον ήλιο για τη συλλογή ενέργειας ή για τον απευθείας φωτισμό του χώρου σας
Στην Alpha Plus εξειδικευόμαστε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κυρίως στα συστήματα φωτοβολταϊκών, είτε πρόκειται για διασυνδεδεμένα (on-grid) είτε για αυτόνομα (off-grid) φωτοβολταϊκά συστήματα με συσσωρευτές.

Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα είναι ένα σύστημα που αποτελείται από ένα ή περισσότερα ηλιακά πάνελ, με ένα μετατροπέα (inverter) και άλλα ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν την ενέργεια του Ήλιου για να παράγουν ηλεκτρισμό.

Το φως του Ήλιου, πέφτει πάνω στο ηλιακό πάνελ και δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Το κάθε πάνελ παράγει μια σχετικά μικρή ποσότητα ενέργειας, αλλά μπορεί να συνδεθεί μαζί με άλλα πάνελ για την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων, όπως γίνεται με τις ηλιακές συστοιχίες. Η ενέργεια που παράγεται από ένα ηλιακό πάνελ (ή μια συστοιχία), παράγεται στη μορφή του συνεχούς ρεύματος (DC). Αν και πολλές συσκευές χρησιμοποιούν συνεχές ρεύμα για την λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου ή του laptop, έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με τη χρήση του ευρύτερου δικτύου ηλεκτροδότησης, το οποίο προσφέρει εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Έτσι λοιπόν, ούτως ώστε η ηλιακή ενέργεια να είναι χρήσιμη, θα πρέπει πρώτα να μετατραπεί από συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα με την χρήση ενός μετατροπέα (inverter). Αυτό το εναλλασσόμενο ρεύμα από τον αντιστροφέα, μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτροδότηση συσκευών τοπικά ή να διοχετευθεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης για την χρήση του αλλού.

Υπάρχουν δυο κύριες κατηγορίες συστημάτων, το διασυνδεδεμένο με το δίκτυο και το αυτόνομο. Η απλούστερη μορφή του δεύτερου εκ των δυο αποτελείται απλώς από μια φωτοβολταϊκή γεννήτρια, η οποία μόνη της τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα ένα φορτίο οποτεδήποτε υπάρχει επαρκής φωτεινότητα. Αυτού του τύπου το σύστημα είναι κοινό σε εφαρμογές άντλησης. Συχνά συμπεριλαμβάνεται κάποια μορφή ρύθμισης της ισχύος, όπως στην περίπτωση που απαιτείται εναλλασσόμενο ρεύμα να εξέρχεται από το σύστημα. Σε μερικές περιπτώσεις το σύστημα περιέχει μια εφεδρική γεννήτρια.

Τα συνδεδεμένα στο δίκτυο συστήματα μπορούν να υποδιαιρεθούν σ’ εκείνα στα οποία το δίκτυο ενεργεί απλώς ως μια βοηθητική τροφοδοσία (εφεδρικό δίκτυο) και εκείνα τα οποία ίσως λάβουν επίσης πρόσθετη ισχύ από τη Φ.Β. γεννήτρια (αλληλοεπιδρώμενο δίκτυο). Μέσα στους Φ.Β. σταθμούς όλη η παραγόμενη ισχύς τροφοδοτείται στο δίκτυο.

Στην Alpha Plus αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών παροχής ενέργειας της επιχείρησης ή της οικίας με σκοπό μείωση των λειτουργικών εξόδων της. Επίσης Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών πάρκων.

Key Benifits
Latest Projects
Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data
    Preferred Contact Method

    elGreek