Ηλεκτρολογικά Σχέδια
Ηλεκτρολογικά Σχέδια Σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου και έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας όλες τις σχετιζόμενες
Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι το απαραίτητο έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα μιας εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο και τις κατάλληλες μετρήσεις. Το πιστοποιητικό για μονοκατοικίες και διαμερίσματα έχει διάρκεια ισχύος 14 χρόνια, και 7 χρόνια σε επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύλεκτα υλικά.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρολογικών σχεδίων, πιστοποιητικών (ΥΔΕ), επανελέγχων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υποβολή νέας υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (κατάθεση στην υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ).

Κάποιες από τις περιπτώσεις που απαιτείται ηλεκτρολογικό σχέδιο είναι οι εξής παρακάτω:

Για την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος
Για την επανασύνδεση και δημιουργία συμβολαίου με ΔΕΔΔΗΕ
Για την άδεια καταστήματος
Για ανακαίνιση κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, επαγγελματικών χώρων, κ.α.
Για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας
Για την ενοικίαση σπιτιού
Το ηλεκτρολογικό σχέδιο έχει ισχύ 10 έτη

Οι Μηχανικοί μας είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσουν τη βέλτιστη σχεδιαστικά λύση και μελέτη οποιουδήποτε ηλεκτρομηχανολογικού έργου σας ενδιαφέρει.

Stats & Charts

Our mix of company-owned and contractor assets allows us to retain optimal levels of control whilst expanding our reach to over 96% of towns in Australia. With 40 years of LTL experience, we are now a trusted LTL freight provider for shippers of all sizes and commodity types.

Our LTL service extends to all states and territories, and includes multiple per-week services to places many others only serve occasionally, including Darwin, Alice Springs, Newman, Mt. Isa, Launceston and Burnie.

We pride ourselves on providing the best transport and shipping services currently available in Australia. Our skilled personnel, utilising the latest communications, tracking and processing software, combined with decades of experience, ensure all freight is are shipped, trans-shipped and delivered as safely, securely, and promptly as possible.

Our Process In Few Steps
solatec-26
Step One:
We Design & Ship.
We collaborate with you to design and deliver a system that meets your utility usage and needs, selecting from 66+ manufacturers so you do not have to compromise with your money or with your effort.
solatec-15
Step Two:
Contract Or Install
Whether you want to install the system or hire local contractors, managing yourself ensures the fastest return on your solar investment.We deliver a system that meets your utility usage and needs, We also selecting equipment from.
solatec-05
Step Three:
Power Your Home
Even after your system is installed operating, you can always count on Wholesale Solar to provide the support you need, just contact us at any time, and we will there for you. Whether you want to install the system or hire local contractors.
How It Works?!

It has been argued that expanding use of wind power will lead to increasing geopolitical competition over critical materials for wind turbines such as rare earth elements neodymium, praseodymium, and dysprosium. But this perspective has been criticised for failing to recognise that most wind turbines.

Why Us!

Despite these diverse developments, developments in fossil fuel systems almost entirely eliminated any wind turbine systems larger than supermicro size. In the early 1970s, however, anti-nuclear protests in Denmark spurred artisan mechanics to develop microturbines of 22 kW.

Save Your Money
Save money on utilities or increase the value of your home by installing solar
Consult & Planning
Our remote industrial solar systems are designed to reliably power our clients
Your Home Is Energy
Everyday the sun provides us with abundance of free energy by placing solar
Key Benifits
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
Latest Projects
Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data
    Preferred Contact Method

    elGreek